Arkiv för kategorin “Javascript”

Hämta åäö korrekt ur URL med hjälp av Javascript

För att tolka ÅÄÖ korrekt ur en URL så kan du använda dig utav följande funktioner som finns i Javascript.

Hämta värde från URL med javascript

function getUrlVars()
{
var vars = [], hash;
var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf('?') + 1).split('&');
for(var i = 0; i < hashes.length; i++)
{
hash = hashes[i].split('=');
vars.push(hash[0]);
vars[hash[0]] = hash[1];
}
return vars;
}

var str = getUrlVars()["u"];>

Hämta värde ur URL med Javascript:

Med funktionen decodeURI(str);

Exempel: Ume%E5 blir Umeå
Med funktionen encodeURI(str);

Exempel: Umeå  blir Ume%E5

Comments Inga kommentarer »